tình trạng sức khỏe

Đoán sức khỏe qua bàn chân

Đoán sức khỏe qua bàn chân

0
Một người trung bình sải 10.000 bước mỗi ngày. Điều này tương đương với 185.000 km trong cả đời người, đủ để đi vòng quanh địa cầu đến 4 lần. Nói như vậy để cho thấy chúng ta gây áp lực như thế nào đối với đôi bàn chân.