tình huống khẩn cấp

Vụ máy bay MH370 sẽ bao trùm cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ASEAN

Vụ máy bay MH370 sẽ bao trùm cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ASEAN

0
(TNO) Vụ máy bay MH370 mất tích sẽ bao trùm nghị trình cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và ASEAN vào ngày 2.4, trong đó sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên và các tình hình huống khẩn cấp.