Tinh giản chương trình nhưng không để học sinh lớp 1 lên lớp 2 chưa biết đọc

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Hướng dẫn tinh giản chương trình phổ thông đối với cấp tiểu học lưu ý với môn tiếng Việt lớp 1, dù giảm về nội dung yêu cầu nhưng phải đảm bảo không để tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2.

Bộ GD-ĐT khẳng định tinh giản chương trình tiểu học nhưng không để học sinh lớp 1 mà chưa biết đọc, biết viết  /// Ảnh T.N
Bộ GD-ĐT khẳng định tinh giản chương trình tiểu học nhưng không để học sinh lớp 1 mà chưa biết đọc, biết viết
Ảnh T.N

Chuyển một số bài học bắt buộc thành tự chọn

Trao đổi với Thanh Niên, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho biết hướng dẫn tinh giản với cấp tiểu học được xây dựng cụ thể cho từng môn học của từng lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Việc tinh giản được thực hiện theo nguyên tắc: đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học hiện hành theo quy định của luật Giáo dục; đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học; thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp trong quá trình thực hiện; đảm bảo tinh giản nội dung dạy học phù hợp với việc điều chỉnh Kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học 2019 - 2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao.

Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.

Ông Tài cho hay, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT lưu ý đối với môn tiếng Việt lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, các nhà trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng môn tiếng Việt lớp 1 một cách chắc chắn. ”Không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2”, ông Tài nhấn mạnh.

Bỏ các yêu cầu học sinh phải tìm hiểu thực địa

Ông Tài cũng cho biết, một số môn học có yêu cầu học sinh thực hiện việc đi điều tra, tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động tìm hiểu mà đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật… Bộ GD-ĐT hướng dẫn không yêu cầu học sinh thực hiện nữa, để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho các em.

Với các thí nghiệm yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm có thể thay bằng: giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp và yêu cầu học sinh tích cực tham gia xây dựng kiến thức (như đưa ra phương án thí nghiệm, dự đoán, hay rút ra kết luận từ kết quả thí nghiệm). Một số thí nghiệm đơn giản thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm ở nhà.

Môn lịch sử và địa lý, các bài học và nội dung tự chọn, Bộ GD-ĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục căn cứ vào quỹ thời gian của học kỳ 2, đặc điểm vùng miền, đặc điểm học sinh và nhà trường, để quyết định thực hiện một trong các phương án: không dạy học bài tự chọn; dạy học bài tự chọn nhưng rà soát, tinh giản để tập trung giải quyết các nội dung cốt lõi; tổ chức thành bài đọc thêm cho học sinh có hướng dẫn của giáo viên.

Các nhà trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học/chủ đề cần đảm bảo các yêu cầu như: đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lặp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục tiểu học.

Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua internet và trên truyền hình. Thời gian đầu của năm học 2020 - 2021, các nhà trường tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới.

Ông Tài lưu ý: "Các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học”.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU