Vietravel Airlines
Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines /// Ảnh: Vietravel Airlines

Vietravel Airlines sẵn sàng cất cánh đầu năm 2021

0
Dự kiến, từ nay đến cuối năm, mọi thủ tục giấy phép sẽ được hoàn thiện để Vietravel Airlines đủ điều kiện cất cánh vào nửa đầu năm 2021 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tin đọc nhiều