vdb cần thơ
Truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã' về tội lừa đảo

Truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã' về tội lừa đảo

0
Phan Bá Tòng, tức Tòng "Thiên mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã, đã lập giả báo cáo, giấy tờ khống để chiếm đoạt 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc của VDB Cần Thơ, chưa kể lãi phát sinh hơn 219,5 tỉ đồng.
Công ty Thiên Mã  /// Ảnh: Mai Trâm

Đề nghị truy tố Tòng 'Thiên Mã' tội lừa đảo

0
Tính đến ngày 31.3.2016, tổng dư nợ từ công ty của Tòng 'Thiên Mã' tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ (VDB CầnThơ) trên 471 tỉ đồng và hiện đã mất khả năng thanh toán.