ung thư phổi
Các chuyên gia đề nghị cho phép TP.HCM thực hiện kiểm tra khí thải xe máy

Các chuyên gia đề nghị cho phép TP.HCM thực hiện kiểm tra khí thải xe máy

0
Ô nhiễm môi trường tại TP.HCM đã đến lúc phải hành động, là nội dung mà các tổ chức, các chuyên gia nghiên cứu môi trường không khí vừa đưa ra. Các chuyên gia đã đưa ra các chỉ số ô nhiễm không khí tại TP.HCM; Đồng thời đề xuất chính sách quản lý chất lượng không khí của thành phố, nơi có số dân số lớn nhất nước.

Tin đọc nhiều