trường thpt nguyễn du
Học sinh đánh giá giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục /// B.THANH

Học sinh 'chấm điểm' giáo viên

11
Bằng phiếu tham khảo ý kiến, mỗi học sinh có quyền lựa chọn thang điểm, mức đánh giá giáo viên, thành viên ban giám hiệu theo 5 tiêu chí đề xuất

Tin đọc nhiều