trần quí thanh

Trần Quí Thanh và hành trình 18 năm: “Hôm nay phải hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai”

Trần Quí Thanh và hành trình 18 năm: “Hôm nay phải hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai”

0
Đức Khổng Tử đã cho rằng "Lục thập nhi nhĩ thuận" (khi người ta tới 60 tuổi thì đạt đến mức độ hoàn hảo về mặt tri hành, kiến văn, và kinh nghiệm về cuộc sống). Câu nói dường như đúng với người có óc phán đoán và sự trải nghiệm dày dặn trên thương trường của vị Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP) - Tiến sĩ Trần Quí Thanh.

Tin đọc nhiều