tòng thiên mã
Truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã' về tội lừa đảo

Truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã' về tội lừa đảo

0
Phan Bá Tòng, tức Tòng "Thiên mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã, đã lập giả báo cáo, giấy tờ khống để chiếm đoạt 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc của VDB Cần Thơ, chưa kể lãi phát sinh hơn 219,5 tỉ đồng.