tiêu hủy lợn bệnh

Nhiều địa phương tại H.Chương Mỹ (Hà Nội) rất khó khăn tìm kiếm mặt bằng chôn lấp lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi  /// P.H

Khó khăn tìm đất chôn lợn bệnh

2
Ghi nhận tại Nam Định và Hà Nội, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, số lượng lợn nhiễm bệnh không ngừng gia tăng đang gây áp lực lớn cho các địa phương trong việc tìm kiếm quỹ đất chôn lấp, tiêu hủy lợn bệnh.

Tin đọc nhiều