thu nhập tăng thêm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu 	 ///  Ảnh: TTXVN

Vấn đề cuối cùng vẫn là đời sống nhân dân

0
Theo Thủ tướng, khi tình trạng nghỉ việc không lương, thất nghiệp diễn ra thì đây là vấn đề lớn, bởi dù có bàn nhiều thứ song cuối cùng là để vì đời sống của nhân dân, của công nhân, đối tượng chính sách.

Tin đọc nhiều