thất nghiệp

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

1
Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không 'tô hồng' số liệu thống kê  nhưng không được 'bôi đen', không bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật.
Nhàn đàm: Lối đi

Nhàn đàm: Lối đi

1
Tôi đang ở trong những ngày biến động dữ dội. Cơ quan, nơi tôi đã gắn bó mười lăm năm, sắp sửa cơ cấu lại.

Tin đọc nhiều