thành lập đảng
Xây dựng, chỉnh đốn là vấn đề sinh mệnh của Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn là vấn đề sinh mệnh của Đảng

0
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có ý nghĩa ở tầm chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình công cuộc đổi mới đồng thời quyết định cả vấn đề sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ.
Khó ngăn chặn tiêu cực nếu không dựa vào dân

Khó ngăn chặn tiêu cực nếu không dựa vào dân

0
(TNO) Ủy ban Kiểm tra muốn phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên hay tổ chức Đảng cần phải dựa vào tai mắt của nhân dân, có cơ chế hữu hiệu tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân về vấn đề này.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

0
Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2.2, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tin đọc nhiều