quảng nam
Những ao nuôi tôm chân thẻ trắng mọc lên tại nơi từng là ruộng muối 	 /// Ảnh: Mạnh Cường

Nuôi tôm trên đất ruộng muối

0
Sản xuất muối không hiệu quả, nhiều hộ diêm dânQuảng Nam đã chuyển qua nuôi tôm thẻ chân trắng và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tin đọc nhiều