phát triển kỹ năng
IBM phát triển kỹ năng cho doanh nghiệp

IBM phát triển kỹ năng cho doanh nghiệp

0
Tư vấn miễn phí về chiến lược đào tạo, quản lý, kinh doanh cũng như hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật công nghệ... là những gì được các tình nguyện viên của tổ chức quốc tế IBM (IBM Corporate Service Corps - IBM CSC) đã và đang trợ giúp cho nhiều DN cùng một số tổ chức phi lợi nhuận tại TP.Huế.

Tin đọc nhiều