phan văn vĩnh
Nhờ dân giám sát làm sạch bộ máy

Nhờ dân giám sát làm sạch bộ máy

0
Bộ máy chỉ có thể mạnh lên, hiệu lực, hiệu quả khi được vận hành công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của dân chúng, thông qua nhiều kênh.

Tin đọc nhiều