nữ doanh nhân

Nữ doanh nhân Thái Thiên Hồng Đào

Nữ doanh nhân Thái Thiên Hồng Đào

0
Quyết tâm xây dựng công ty từ số vốn ít ỏi, đến nay, sau 10 năm hình thành và phát triển, Nữ doanh nhân 8X Thái Thiên Hồng Đào đã đưa DCB thành tập đoàn bất động sản đa ngành, phát triển bền vững.

Tin đọc nhiều