nhà trắng

Nhà Trắng chưa có kế hoạch tách hai ông Trump và Pence /// AFP

Nguy cơ Covid-19 tại Nhà Trắng

2

Trong lúc Covid-19 “áp sát” Cánh Tây của Nhà Trắng, chính quyền Washington đang tăng cường các biện pháp ngăn ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống Trump và các quan chức dưới quyền.

NASA muốn đưa người quay lại mặt trăng vào năm 2024 /// NASA

Mỹ thúc đẩy hiệp định khai thác mặt trăng

0
Nhà Trắng đang soạn thảo hiệp định khai thác tài nguyên của mặt trăng và thiết lập “vùng an toàn” xung quanh các căn cứ tương lai, nhưng loại trừ đối thủ Nga, một cường quốc không gian.

Tin đọc nhiều