nguyễn hữu hồng minh

Vỉa từ, 'giấc mơ' mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh

Vỉa từ, 'giấc mơ' mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh

0
Với quan niệm 'Văn xuôi là đời thực, thơ là giấc mơ và âm nhạc là cây cầu bắc ngang hai bờ ấy', Nguyễn Hữu Hồng Minh vẫn từng ngày rong ruổi ngay trong giấc mơ của đời mình để những vỉa từ như hạt mầm, tự bóc tách rồi bật dậy giữa lớp đất đá xù xì mà thành… thơ.

Tin đọc nhiều