ngoài ranh Thủ Thiêm
Trong lúc các tổ công tác tiếp xúc 331 hộ dân khu 4,3 ha, thì tại UBND Q.2 có nhiều người dân Thủ Thiêm ở các khu vực khác đến khiếu nại /// Trác Rin

Cấp tập tiếp dân ngoài ranh Thủ Thiêm

0
Đến thời điểm này, có 331 hộ dân ở khu 4,3 ha thuộc khu phố 1, P.Bình An, Q.2 (TP.HCM) được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. 

Tin đọc nhiều