mặt trận tổ quốc việt nam

Cần tăng cường giám sát và phản biện xã hội

Cần tăng cường giám sát và phản biện xã hội

0
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh các tổ chức phải phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, bởi đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân đang mong đợi.
Ông Trần Quốc Vượng dự và phát biểu tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) /// Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiếp tục phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội

0
Vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự cường, đồng thuận xã hội.

Tin đọc nhiều