mai trần
Tín ngưỡng thờ Mẫu đến châu Âu

Tín ngưỡng thờ Mẫu đến châu Âu

0
Chương trình biểu diễn, giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu của VN sẽ diễn ra tại các quốc gia châu u vào tháng 9 là hoạt động nhằm thúc đẩy việc UNESCO sớm công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời cũng là cơ hội để VN giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người cũng như văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Tin đọc nhiều