mã độc tống tiền

LeakerLocker là mã độc tống tiền đầu tiên nhắm vào smartphone thay vì máy tính  /// Ảnh: Shutterstock

Ransomware chuyển hướng tấn công smartphone Android

1
Sau khi ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng máy tính trên toàn thế giới, mã độc tống tiền (ransomware) đã bắt đầu tìm đường tấn công smartphone, với hệ điều hành bị tấn công đầu tiên là Android.

Tin đọc nhiều