lắt léo chữ nghĩa

Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

0
 41. Na trong nết na: Na là một hình vị Hán Việt mà chữ Hán là [儺], Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng giảng là “đi đứng có ý tứ, phép tắc”. Hán điển (zdic.net) giảng là “bộ hành hữu tiết độ” [步行有節度].
 
Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

0
20. Éo trong uốn éo: Éo là một hình vị gốc Hán, bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ [夭] mà âm Hán Việt hiện hành là yểu, ở đây có nghĩa là “co lại, không duỗi ra được”.
Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy'

Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy'

0
Từ điển từ láy tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Văn Hành chủ biên (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994) đã thu nhận nhiều trường hợp bị mặc nhận là âm tiết láy (của các từ láy), trong khi đó vốn là những từ (hoặc hình vị) có (hoặc vốn có) đầy đủ ý nghĩa.
Lắt léo chữ nghĩa: Cửu huyền thất tổ là những ai?

Lắt léo chữ nghĩa: Cửu huyền thất tổ là những ai?

5
Trước đây, chúng tôi đã có vài lần trả lời cho câu hỏi này tại mục Chuyện Đông chuyện Tây của Kiến thức ngày nay, mà lần quan trọng nhất có tính chất “tổng kết” là trên số 216, ra ngày 20.7.1996.

Tin đọc nhiều