kiểm soát quyền lực

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

1
Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018, hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần phải nhận diện rõ chạy ở cấp nào, ở mắt xích nào.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Hiến pháp: Đề xuất các cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền công dân

Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Hiến pháp: Đề xuất các cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền công dân

0
Tiếp tục thảo luận dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi tại nghị trường hôm qua, 16.11, đại biểu Quốc hội đề nghị: cần khẳng định rõ trong Hiến pháp Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; có những chế định độc lập bảo đảm kiểm soát quyền lực lẫn nhau giữa lập pháp, tư pháp và hành pháp...

Tin đọc nhiều