kiểm điểm trách nhiệm

Không ai có lỗi ?

Không ai có lỗi ?

0
Ngày 10.6, Bộ Giao thông vận tải đã phải họp khẩn về an toàn giao thông, kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, đề ra giải pháp để ngăn chặn tai nạn. Quả thực, cuộc họp này là rất cần thiết vì số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là xe khách, liên tục xảy ra trong những tháng gần đây.

Tin đọc nhiều