kết luận thanh tra
“Cái kết” cho cây cầu xuyên lõi di sản Tràng An

“Cái kết” cho cây cầu xuyên lõi di sản Tràng An

0
Đã có kết luận của Đoàn thanh tra gồm 13 ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Bình được đưa ra ngày 11.6.2018. Kết luận này là kết quả của 3 tháng thanh tra các hoạt động xây dựng, kinh doanh trái phép trong vùng lõi của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, thuộc tỉnh Ninh Bình.