hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

 /// Ngọc Thắng

Xét giáo sư năm 2019 sẽ do hội đồng nhiệm kỳ mới thực hiện

0
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã chính thức thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm 31.8 (Quyết định 37).

Tin đọc nhiều