hoàng sa
Hoàng Sa đóa hoa trên vương miện vua Gia Long

Hoàng Sa đóa hoa trên vương miện vua Gia Long

1
Năm 1816, Hoàng đế Gia Long đã cử thủy quân ra kéo lá cờ của nước Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ông trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa theo thông lệ quốc tế.

Tin đọc nhiều