hiến giác mạc

Viện Mắt T.Ư tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến giác mạc ở H.Kim Sơn (Ninh Bình)  /// Viện mắt T.Ư

Một xã có hơn 500 người hiến giác mạc!

0
Tại tỉnh Ninh Bình, năm 2007, từ người đầu tiên của tỉnh hiến giác mạc, đến nay có hơn 10.000 người đăng ký sẽ hiến giác mạc sau khi qua đời, đặc biệt một xã có hơn 500 người đã hiến và đăng ký hiến giác mạc.
Hiến mô, tạng cứu người

Hiến mô, tạng cứu người

0
Qua câu chuyện đầy tính nhân văn của bé Hải An và gia đình (hiến giác mạc của bé đem lại ánh sáng cho hai người bệnh, sau khi bé qua đời) đã làm lan rộng tinh thần hiến mô, tạng trong cộng đồng.
Thay đổi quan niệm về hiến tạng

Thay đổi quan niệm về hiến tạng

0
Hiến tạng là một vấn đề của thời đại mới. Hàng nghìn năm trong lịch sử người ta không biết đến hiến tạng. Hoặc giả nếu có cá nhân nào đó hiến tạng thì việc đó cũng chưa hề có ghi chép.

Tin đọc nhiều