giải pháp hỗ trợ

Doanh nghiệp cần thêm giải pháp hỗ trợ

Doanh nghiệp cần thêm giải pháp hỗ trợ

0
Bộ Tài chính vừa quyết định giãn thêm 3 tháng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp (DN), đồng thời thông báo đã có 6.100 đơn vị hoạt động trở lại sau một thời gian ngừng sản xuất.

Tin đọc nhiều