ECOE

Xu thế môi giới bất động sản mới

Xu thế môi giới bất động sản mới

0
Theo tổng hợp, đến năm 2019 đã có đến 40 triệu người Việt Nam chọn mua sắm thông qua các hình thức online. Bất động sản - một sản phẩm đặc thù với giá trị rất cao đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng hơn rất nhiều.
Xu thế môi giới bất động sản mới

Xu thế môi giới bất động sản mới

0
Theo tổng hợp, đến năm 2019 đã có đến 40 triệu người Việt Nam - tương ứng hơn 1/3 dân số chọn mua sắm thông qua các hình thức online.

Tin đọc nhiều