doanh nghiệp xã hội
Vũ Tuấn Anh: Xây dựng doanh nghiệp xã hội

Vũ Tuấn Anh: Xây dựng doanh nghiệp xã hội

0
Từ thành công của bản thân, Vũ Tuấn Anh đã lựa chọn con đường khởi nghiệp với mô hình khá mới mẻ tại Việt Nam - doanh nghiệp xã hội - nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng lao động trẻ.

Tin đọc nhiều