đào tạo nghề

Trường cao đẳng nghề Đà Lạt, nơi đào tạo nghề uy tín ở Tây nguyên /// Ảnh: An Thạch

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội

0
Đó là mục tiêu xuyên suốt mà Trường cao đẳng nghề Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thực hiện mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và trở thành nơi đào tạo nghề uy tín khu vực Tây nguyên.

Tin đọc nhiều