đà lạt
Một góc Đà Lạt	
 /// Ảnh: Thiện Nguyễn

Có nhiều quá không Đà Lạt?

18
Với tôi, đến được Quy Nhơn, Tuy Hòa thì có thể nguôi nguôi nỗi nhớ Nha Trang. Thế nhưng để thỏa nỗi nhớ Đà Lạt thì chỉ còn cách xách gói về miền đất lạnh. Không gian, hồn cốt Đà Lạt là một cõi riêng, chỉ một mình mình có.

Tin đọc nhiều