công chức cấp xã
Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã

Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã

0
UBND tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2012. Chỉ tiêu tuyền dụng công chức gồm: tài chính - kế toán (49 vị trí), văn phòng (79 vị trí), tư pháp - hộ tịch (118 vị trí), địa chính - xây dựng (100 vị trí), văn hóa - xã hội (126 vị trí).

Tin đọc nhiều