cỡi ngựa
Dấu xưa xe ngựa đường Thiên Lý

Dấu xưa xe ngựa đường Thiên Lý

0
Nam bộ vốn là vùng đất nhiều sông rạch, sình lầy, phương tiện đi lại chủ yếu là đường thủy nên xe ngựa xuất hiện khá muộn. Vào năm 1792, chúa Nguyễn Ánh đã huy động dân binh đắp đường Thiên Lý từ đại đồn Gia Định (Phiên An) dọc theo giồng cát xuống Trấn Định, Cai Lậy đến Cái Thia. Cung đường này có thể xem như quốc lộ thời bấy giờ. Hiện nay một số vùng từ H.Châu Thành đến Cai Lậy (Tiền Giang) vẫn còn tồn tại con đường này với tên gọi đường Cái Giữa hoặc có nơi gọi là Lộ Cũ.

Tin đọc nhiều