cô gái

Nguyễn Thị Thu Diễm với các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi tại địa phương /// TRẦN THÚY HẰNG

Cô gái có nhiều cách làm hay…

0
Quanh năm ngược xuôi với những 'mô hình, giải pháp' tìm cách giúp nhiều thanh niên có được việc làm, nguồn vốn khởi nghiệp..., Nguyễn Thị Thu Diễm đã trở thành thủ lĩnh của thanh niên ở một phường phía đông TP.HCM.

Tin đọc nhiều