chrome

Google đang hướng đến mục tiêu thúc đẩy người dùng Chrome nhiều hơn  /// Ảnh: AFP

Google sẽ nhắc người dùng mở Chrome nếu 'lỡ quên'

0
Google đang nghiên cứu thêm thông báo vào Chrome trên Android để nhắc nhở người dùng sử dụng trình duyệt, nếu họ không mở nó trong một thời gian hoặc nếu họ sử dụng các trình duyệt khác.

Tin đọc nhiều