cảng cát lái
Khai nhập nhựa tái sinh, nhưng bên trong là nhiều phế liệu khác nhau /// N.N

Khai nhựa tái sinh, nhập phế liệu

0
Hai container hàng hơn 37 tấn, được doanh nghiệp nhập về khai là nhựa tái sinh dạng hạt, nhưng toàn bộ lô hàng là phế liệu.

Tin đọc nhiều