cảm xúc
Nhàn đàm: Ngày nắng đẹp

Nhàn đàm: Ngày nắng đẹp

0
Rất nhiều lần, vì một chút phấn khích, thảng hoặc là một sự ngạc nhiên, tôi lại thốt lên lời, bất kể đang ở một mình hay bên cạnh có người.

Tin đọc nhiều