cà phê Việt Nam

Bạn hiểu gì về cà phê? - Cà phê Việt Nam và triết lý khoảng lùi

Bạn hiểu gì về cà phê? - Cà phê Việt Nam và triết lý khoảng lùi

0
Cà phê đến Việt Nam qua các giáo sĩ Công giáo và thực dân Pháp từ 1857. Vì vua Tự Đức đã lần lượt nhường cho Pháp ba tỉnh miền Đông năm 1862, và ba tỉnh miền Tây năm 1867 - đến năm 1949 mới trả lại cho quốc gia Việt Nam sau hơn 80 năm làm thuộc địa nên miền Nam chịu ảnh hưởng u hóa và tiếp nhận lối sống của người Pháp sâu đậm hơn miền Trung và miền Bắc, trong đó có tập tục uống cà phê.
Bạn hiểu gì về cà phê? - Nguồn gốc cà phê Việt Nam

Bạn hiểu gì về cà phê? - Nguồn gốc cà phê Việt Nam

0
Cà phê có thể đã được các giáo sĩ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp mang hạt sang trồng lẻ tẻ từ các thế kỷ 17, 18 nhưng chính thức và quy mô thì phải đến khi người Pháp chiếm được Việt Nam từng phần và đặt nền bảo hộ lên toàn cõi (1884).

Tin đọc nhiều