bình định
Khai trương hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông ở H.Hoài Ân (Bình Định)	
 /// Ảnh: Thanh Bình

Có lợi cho dân, sao không làm ?

7
Một điều trái khoáy mà PV Thanh Niên ghi nhận được sau khi thực hiện bài viết Tại sao 51 UBND cấp xã ở Bình Định “chê” phần mềm Một cửa điện tử?

Tin đọc nhiều