Bệnh viện T.Ư Quân đội 108

1.500 ngày ở Khoa A11

1.500 ngày ở Khoa A11

0
Do tuổi cao sức yếu kém, 1.500 ngày cuối của cuộc đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn bó với Khoa A11, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Tin đọc nhiều