apple macintosh

Những bí ẩn trong mã nguồn Lisa OS có thể được vén màn cho công chúng vào năm sau  /// Ảnh: AFP

Sắp vén màn bí ẩn mã nguồn Apple Lisa OS

0
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử máy tính - Al Kossow, vừa tiết lộ rằng mã nguồn và các chương trình của Lisa OS có thể sẽ được công bố miễn phí cho cộng đồng vào năm 2018.

Tin đọc nhiều