Phó Chủ tịch nước

Khối Quốc hội
Tổng số phiếu của khối Quốc hội qua các năm

Chủ tịch Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng

Chủ tịch Hội đồng dân tộc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

Tổng Thư ký Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Khối Tư pháp
Tổng số phiếu của khối Tư pháp qua các năm

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tổng Kiểm toán Nhà nước

Khối Chính phủ
Tổng số phiếu của khối Chính phủ qua các năm

Thủ Tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch