tín nhiệm thấp

Thước đo và tấm gương

Thước đo và tấm gương

0
Chiều nay, Quốc hội khởi động việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh của nhiệm kỳ này.
Nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất 40%

Nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất 40%

0
Sáng qua, giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự luật Tổ chức QH sửa đổi, đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên ít nhất 40% như đề nghị của đa số ĐBQH, thay vì mức 35% như dự thảo ban đầu; đồng thời, phân định rõ tính chất hoạt động của ĐB chuyên trách và ĐB không chuyên trách.
Vẫn giữ nguyên 3 mức đánh giá tín nhiệm tại Quốc hội

Vẫn giữ nguyên 3 mức đánh giá tín nhiệm tại Quốc hội

0
(TNO) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thay đổi về thời hạn lấy phiếu so với quy định cũ và giữ nguyên một số nội dung còn tranh cãi trước đó như mức tín nhiệm, đối tượng lấy phiếu.
Lấy phiếu tín nhiệm: Đề nghị chỉ nên để 2 mức

Lấy phiếu tín nhiệm: Đề nghị chỉ nên để 2 mức

0
(TNO) Báo cáo của Ban công tác đại biểu của Ủy ban TVQH tại phiên họp sáng nay 12.9 cho thấy số chức danh ở cấp xã đạt phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong các cấp được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35.

Tin đọc nhiều