tín dụng thuế

Tín dụng thuế cứu doanh nghiệp

Tín dụng thuế cứu doanh nghiệp

0
Chính sách giảm và giãn thuế thu nhập DN hiện đang áp dụng đối với DN nhỏ và vừa, không có mấy ý nghĩa trong thực tế.