tin don xa lu

Ứng cứu đê, kè Hà Nội

Ứng cứu đê, kè Hà Nội

0
* Đã kiểm soát được đê Chương Mỹ   * Bác bỏ tin đồn vỡ đê * Đã có 58 người chết, 7 người mất tích * Vùng trũng Tân Mai vẫn bị cô lập