tim

Diệu Ngọc muốn ràng buộc Hưng... /// Ảnh: Chụp màn hình

Bán chồng tập 14: Lộ diện người hại Nương?

0
Bán chồng tập 14: Vui và Nương tình cờ gặp người đàn bà lúc trước được thuê để chuốc thuốc mê, chụp hình nóng Nương; Hưng bị Vui 'bóc mẻ'; Diệu Ngọc muốn ràng buộc Hưng.